Dan budala

Fools day

Dan budala

Dan budala. Tim Erjavčeve koče je počel s svojim delom in uradno prevzel kočo 1. aprila. Ako dođete, nećemo biti sami.

Sudbina je htjela da tim Erjavčeve koče započne svoj rad i službeno preuzme koču prvog travnja. Naravno, ne žalimo se jer je to najiskrenija i najtočnija slučajnost, jer se cijeli tim slaže da je za nas 1. travnja još važniji od pričesti, nove godine ili čak zagrljaja za dan vegetarijanstva. Moramo započeti tradiciju od ove godine kada ćemo službeno slaviti prvi april u Erjavčevoj koči. Ako ispunjavate uvjete – pozvani ste!
Činjenica: Ako dođete, nećemo biti sami.