Tko su čuvari parka?

Park stražari su bitna veza u organizaciji upravljanja. Oni nadgledaju sve prirodne procese i sve aktivnosti vezane uz posjetitelje i stanovnike parka. Oni su odgovorni za provođenje Zakona o TNP-u; obavještavaju i upozoravaju posjetitelje i imaju pravo naplate kazne za određene prekršaje. Rad parkova čuvara sve se više usredotočuje na suradnju, komunikaciju i podizanje svijesti[ … ]