Gdje mogu kuhati?

Zabranjeno je kuhanje i upotreba otvorenog plamena u spavaćim prostorijama. Imamo restoran u planinskoj kući. Međutim, možete kuhati izvan ako je to moguće, ali bez otvorenog plamena jer je upotreba vatre u nacionalnom parku zabranjena.