Budite poštovni prema stoci

Budite poštovni prema stoci koja se pase na planinskim pašnjacima. Poljoprivrednici naporno rade kako bi očuvali tradicionalno uzgoj stoke na planinskim pašnjacima. Držite razmak od stoke, posebno ako imate psa. Zatvarajte stalno vrata ograde. Koristite označene planinarske staze na planinskim pašnjacima. Nemojte hraniti stoku kao ni divlje životinje.