Klizište na Vršiču

Landslide on Vršič pass

Snijeg na cesti na prijevoju Vršič

Snijeg na cesti na prijevoju Vršič . Vrijeme je nepredvidivo, a ni kraj travnja ne znači da na prijevoju Vršič nema zimskih uvjeta.

Da je vrijeme nepredvidivo, da ni kraj travnja ne znači da na Vršiču nema zimskih uvjeta te da je priroda uvijek jača od čovjeka, na sve nas je to danas još jednom podsjetila priroda koja je zatvorila cestu do Vršiča s odronom na 24. zavoju.
Svakako nam je drago da nije bilo veće štete ili čak značajnije nezgode, ali oprez neće biti suvišan.
Stoga još jednom provjerite vremensku prognozu prije pohoda na planinu i budite sigurni da ste pravilno i dobro opremljeni za planinske prilike.
Landslide on Vršič pass
Plaz na Vršiču