Nacionalni park Triglav

Triglav National Park

Nacionalni park Triglav

Nacionalni park Triglav

Nacionalni park Triglav, nazvan po najvišem vrhu Slovenije, gori Triglav, službeno je osnovan 27. svibnja 1924. godine . Bio je to prvi nacionalni park u Sloveniji i jedan od najranijih u Europi. Stvaranje parka potaknuto je zajedničkom vizijom zaštite jedinstvenog prirodnog i kulturnog blaga za buduće generacije u kojima će uživati ​​i njegovati ga.

Triglav National Park

Na časnu 100. obljetnicu Triglavskog nacionalnog parka , točno na dan njegova osnutka, 24. svibnja , ponudit ćemo besplatan obrok svim planinarima i ljubiteljima prirode koji u kolibu donesu smeće sa svog izleta.

Količina smeća nije najvažnija, ali vas molimo da fotografirate gdje je to smeće pronađeno i sakupljeno. Sve skupljeno smeće na Erjavčevoj koči bit će odneseno u dolinu, a planinarima će biti ponuđen besplatan obrok.
Na ovaj skroman način doprinijet ćemo očuvanju Triglavskog nacionalnog parka za buduće generacije koje dolaze nakon nas, a pritom ćemo se podsjetiti na poštovanje predivne prirode koja nas neprestano nadahnjuje i daje nam život.

YouTube player

Nacionalni park Triglav

Postoji nekoliko prekretnica u razvoju i uspostavi jedinog nacionalnog parka u Sloveniji. Prvi je bio prijedlog prirodoslovca i seizmologa dr. Albina Belara, koji je 1908. godine, još prije osnivanja prvih nacionalnih parkova u Europi, predložio park prirode iznad Komarče.

Međutim, njegov prijedlog nije realiziran. U povijesti Triglavskog nacionalnog parka značajne osobe su Ferdinand Seidl, Fran Jesenko, Anton Šivic, Angela Piskernik, Miha Potočnik i mnogi drugi koji su djelovali u raznim društvima, organizacijama i ustanovama i kojima je bilo jako stalo do Julijskih Alpa.

Godine 1920. Odjel za očuvanje prirode i prirodne spomenike Muzejskog društva u Ljubljani predao je Spomenicu zemaljskoj vladi za Sloveniju u Kraljevini SHS s konkretnim zahtjevima, među kojima i proglašenje zaštitnih parkova. To je ostvareno 1924. godine kada je Alpski zaštićeni park u dolini Triglavskih jezera proglašen ugovorom o zakupu na 20 godina, pokrivajući površinu od 1400 hektara (ha) — što je prvi put upotrijebljeno ime Nacionalni park Triglav.

Godine 1926. naziv Nacionalni park Triglav prvi put je korišten u pisanju profesora Frana Jesenka u časopisu Jutro. Nakon rata, zbog isteka zakupa, Alpski rezervat je prestao postojati. Ipak, 1961. godine Narodna skupština Slovenije donijela je Uredbu o proglašenju Doline Triglavskih jezera nacionalnim parkom koji se prostire na 2000 ha pod nazivom Nacionalni park Triglav.

Sljedećih godina uslijedile su analize i prijedlozi za proširenje parka. 28. svibnja 1981., prvim zakonom o Triglavskom nacionalnom parku, zaštićeno područje proširilo se na gotovo cijele Julijske Alpe, obuhvaćajući 83.807 ha. Zakon je rezultat dugogodišnjih nastojanja da se šire područje Julijskih Alpa uključi u Nacionalni park Triglav. Ostao je na snazi ​​do donošenja novog zakona 2010. godine, kojim je parkirna površina povećana za još 174 ha uključivanjem naselja Kneške Ravne iznad Baške Grafe u Tolminsko područje.

Nacionalni park Triglav osnovan je radi očuvanja iznimnih prirodnih i kulturnih vrijednosti te zaštite biljnog i životinjskog svijeta, ekosustava, obilježja nežive prirode i krajolika karakterističnih za područje nacionalnog parka. Svrha je također promicati održivi razvoj, koji je u skladu s ciljevima nacionalnog parka, te omogućiti posjete kako bi se doživjela priroda, kulturna baština i duhovne vrijednosti alpskog područja.

Za postizanje ovih ciljeva, Javna ustanova Triglavski nacionalni park upravlja brojnim zadaćama u očuvanju prirode i prirodnih resursa, kulturne baštine i krajobraza, očuvanju naselja, održivom razvoju, posjećivanju i doživljaju te zajedničkim potpornim aktivnostima za učinkovitu provedbu svih područja. U provedbi zadaća Javna ustanova Triglavski nacionalni park surađuje s brojnim dionicima, od državnih institucija i organizacija do lokalnih dionika, vlasnika zemljišta i drugih dionika u prostoru te na kraju, ali ne manje važno, posjetitelja.

Triglav national park - UNESCO

Nacionalni park Triglav je područje s prirodnim vrijednostima.

Nacionalni park Triglav je područje s izrazitim karakteristikama visokog planinskog terena, geološkim, geomorfološkim, hidrološkim i drugim prirodnim vrijednostima, ekstenzivnim i raznolikim ekosustavima, živahnom florom i faunom s rijetkim i karakterističnim biljnim i životinjskim vrstama, s visokom razinom kvalitete krajobraza i očuvanje kulturne baštine.

Najviša točka je vrh Triglav (2864 m), po kojem je park i dobio ime, a najniža je u Tolminskim koritima (180 m). Park karakteriziraju mlade naborane planine istočnih Julijskih Alpa, surov reljef sa šiljastim vrhovima, strmim zidovima i duboko usječenim ledenjačkim dolinama. Šume pokrivaju dvije trećine površine: s južne strane prevladava bukva, a sa sjeverne smreka i ariš.

Podzemne vode, kraški izvori, vodotoci i ledenjačka jezera bogatstvo su Triglavskog nacionalnog parka. Planinski grebeni između rijeka Save i Soče ocrtavaju hidrološku granicu Jadranskog i Crnog mora.

Svojim raznolikim izgledom, kulturna baština također je bitna za nacionalni park, značajno pridonoseći identitetu, prepoznatljivosti i visokoj iskustvenoj vrijednosti zaštićenog područja. Šumarstvo, poljoprivreda s planinskim ispašom, obrtničke djelatnosti (uključujući proizvode domaće radinosti od drva i vune), te turizam također su karakteristični za područje parka.

U Parku su registrirana 43 spomenika prirode, 330 prirodnih vrijednosti, 365 jedinica kulturne i UNESCO-ve baštine te tri spomenika od državnog značaja. Ukupna površina parka iznosi 83.982 ha, podijeljena u tri zaštićena područja: prvo područje (31.488) i drugo (32.412 ha), koji zajedno čine središnje područje i treće (20.082 ha) ili periferno područje zaštite.

YouTube player
Mountains view in Triglav national park

Planina Triglav u nacionalnom parku Triglav

Na području parka nalazi se osam općina ( Bovec (30,1% ), Bohinj (26,3%), Kranjska Gora (16,9%) , Bled (1,8% ), Tolmin (8,4%), Kobarid (3,7%), Gorje (12,7%). %), te Jesenice (0,1 %), s 34 naselja (ukupno 22) i 2337 stanovnika.

Osim što je “nacionalni park” (standardi koje propisuje Međunarodna unija za očuvanje prirode – IUCN), park ima i status UNESCO-vog MAB rezervata biosfere. Gotovo je u cijelosti uključena u ekološku mrežu Natura 2000 . Sa susjednim prirodnim parkom Julijske Alpe tvori prekograničnu ekoregiju Julijske Alpe. Također dobiva europsku diplomu Vijeća Europe i član je međunarodnih asocijacija, i to Federacije Europarc i Mreže zaštićenih područja Alpa ALPARC. Nacionalni park Triglav također surađuje s drugim zaštićenim područjima. Uz već spomenuti Park prirode Julijske Alpe, Nacionalni park Triglav ima sporazume o suradnji s Parkom prirode Taunus iz Njemačke, Nacionalnim parkom Snowdonia iz Walesa u Velikoj Britaniji, Nacionalnim parkom Visoke Tatre iz Austrije i Nacionalnim parkom Écrins iz Francuske. Nacionalni park Triglav sklopio je sporazum o bratimljenju s Nacionalnim parkom Crater Lake iz Sjedinjenih Država i Kronotsky Nature Reserve iz Rusije.

Smještaj u planinarskom domu

Izleti i planinarenja na karti

Izleti i planinarenja na karti

Slovenia (hr) Placeholder
Slovenia (hr)

Vaše sljedeće odredište u Sloveniji?

Erjavceva mountain hut at Vrsic pass in summer

Erjavčeva planinarska kuća radi cijelu godinu. Rezervirajte svoj boravak i provedite neko vrijeme u prirodnom raju Nacionalnog parka Triglav (UNESCO) u blizini Kranjske Gore na planinskom prijevoju Vršič u srcu Nacionalnog parka Triglav.

Rezervirajte svoj boravak